HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ YÊN SAU KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ YÊN SAU KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

 •   05/07/2024 04:28:14 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ YÊN SAU KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV
Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng, khóa XIII và phổ biển, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện

Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng, khóa XIII và phổ biển, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện

 •   05/07/2024 03:33:37 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng, khóa XIII và phổ biển, quán triệt, tuyên truyền
các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện
HỘI NGHỊ ĐẢNG BỘ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

HỘI NGHỊ ĐẢNG BỘ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

 •   05/07/2024 03:20:13 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
HỘI NGHỊ ĐẢNG BỘ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024.
UBND XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI CÁN BỘ, HỘI VIÊN NÔNG DÂN NĂM 2024

UBND XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI CÁN BỘ, HỘI VIÊN NÔNG DÂN NĂM 2024

 •   14/06/2024 05:08:12 AM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
UBND XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI CÁN BỘ, HỘI VIÊN NÔNG DÂN NĂM 2024
Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đị biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa VIII và Đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đị biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa VIII và Đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   14/06/2024 04:42:38 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đị biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa VIII và Đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
TỔNG KẾT LỚP NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHO LĐNT XÃ HÒA TÂN TÂY

TỔNG KẾT LỚP NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHO LĐNT XÃ HÒA TÂN TÂY

 •   13/06/2024 12:33:50 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
TỔNG KẾT LỚP NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN CHO LĐNT XÃ HÒA TÂN TÂY
Đảng ủy xã Hòa Tân Tây tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch số 119-KH/ĐU, ngày 22/02/2024 của Đảng ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/HU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Đảng ủy xã Hòa Tân Tây tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch số 119-KH/ĐU, ngày 22/02/2024 của Đảng ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/HU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 •   28/05/2024 05:27:33 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Đảng ủy xã Hòa Tân Tây tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch số 119-KH/ĐU, ngày 22/02/2024 của Đảng ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/HU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy
LẼ TRAO TẶNG HUY HIỆU 50, 40 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT NGÀY 19/5/2024

LẼ TRAO TẶNG HUY HIỆU 50, 40 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT NGÀY 19/5/2024

 •   23/05/2024 05:01:31 AM
 •   Đã xem: 416
 •   Phản hồi: 0
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 50, 40 NĂM TUỔI ĐẢNG ĐỢT NGÀY 19/5/2024
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ YÊN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ YÊN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

 •   13/05/2024 01:08:02 AM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ YÊN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ HÒA TÂN TÂY TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HÒA TÂN TÂY LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2024-2029

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HÒA TÂN TÂY LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2024-2029

 •   22/04/2024 05:52:57 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HÒA TÂN TÂY LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2024-2029
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904 – 01/5/2024)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904 – 01/5/2024)

 •   15/04/2024 04:17:53 AM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (01/5/1904 – 01/5/2024)
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024)

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024)

 •   15/04/2024 12:35:37 AM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN SỰ Ở VIỆT NAM (21/7/1954 - 21/7/2024)
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

 •   15/04/2024 12:27:16 AM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Nhà Thờ Lê Trung Lập

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Nhà Thờ Lê Trung Lập

 •   11/04/2024 01:17:55 AM
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0
Sáng 10/4/2024, UBND xã phối hợp UBND huyện tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Lê Trung Lập, thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây
Hưởng ứng Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 kỷ niệm 78 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2024))

Hưởng ứng Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 kỷ niệm 78 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2024))

 •   28/03/2024 04:12:29 AM
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 , Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và kỷ niệm 78 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024).
Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Hòa Tân Tây lần Thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Hòa Tân Tây lần Thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

 •   22/03/2024 06:34:32 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/3/2024, UB Hội LHTN Việt Nam xã Hoà Tân Tây đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Đảng ủy xã Hòa Tân Tây tổ chức Hội Nghị học tập chuyên đề năm 2024-2025

Đảng ủy xã Hòa Tân Tây tổ chức Hội Nghị học tập chuyên đề năm 2024-2025

 •   21/03/2024 10:36:39 PM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/03/2024, Đảng ủy xã Hòa Tân Tây tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề: Năm 2024-2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.
Tổ chức chào cờ đầu năm Xuân Giáp Thìn năm 2024

Tổ chức chào cờ đầu năm Xuân Giáp Thìn năm 2024

 •   10/02/2024 05:41:51 AM
 •   Đã xem: 926
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10/02/2024 ( Mùng 1 Tết Nguyên Đán) UBND xã tổ chức Lễ chào cờ đầu năm Xuân Giáp Thìn năm 2024
UBND huyện thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tiêu biểu,gia đình khó khăn, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

UBND huyện thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tiêu biểu,gia đình khó khăn, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

 •   22/01/2024 09:49:16 PM
 •   Đã xem: 844
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tiêu biểu, gia đình khó khăn, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Các tin khác

vanbanhuyen
 

Số 952/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc thầm quyền giải quyết của UBND xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thời gian đăng: 15/07/2024

lượt xem: 86 | lượt tải:0

Số 1056/UBND-VH&TT

Công văn về việc tuyên truyền về kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 173 | lượt tải:17

Số 97/UBND

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 21/06/2024

lượt xem: 141 | lượt tải:0

Số 110/TB-UBND

Thông báo Về việc Cài đặt, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 267 | lượt tải:26

Số 85/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Tân Tâynăm 2024

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 235 | lượt tải:31
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 34

Hôm nay: 1,704

Hôm qua: 2,998

Tháng hiện tại: 53,328

Tháng trước: 43,454

Tổng lượt truy cập: 551,121

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây