STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 952/QĐ-UBND 11/07/2024 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc thầm quyền giải quyết của UBND xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2 Số 1056/UBND-VH&TT 11/06/2024 Công văn về việc tuyên truyền về kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước
3 Số 97/UBND 11/06/2024 Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính
4 Số 110/TB-UBND 03/06/2024 Thông báo Về việc Cài đặt, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính
5 Số 85/KH-UBND 27/05/2024 Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Tân Tâynăm 2024
6 Số 145/VH&TT 21/05/2024 Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) gắn với tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tỉnh Phú Yên năm 2024
7 Số 88/TB-UBND 05/05/2024 Tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Hòa Tân Tây
8 Số 122/VH&TT 03/05/2024 V/v tuyên truyền cho người dân không quảng cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp phá
9 Số 70/KH-UBND 23/04/2024 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đánh giá, phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2023; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2024
10 Số 69/KH-BCĐ 23/04/2024 Kế hoạch Truyền thông “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024
11 Số 68/KH-UBND 22/04/2024 Kế hoạch Phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Tân Tây
12 Số 65/KH-UBND 18/04/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số xã Hòa Tân Tây năm 2024
13 Số 64/KH-UBND 15/04/2024 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Hòa Tân Tây năm 2024
14 Số 55/UBND 07/04/2024 Triển khai Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên
15 Số 536/QĐ-UBND 03/04/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
16 Số 52/UBND 28/03/2024 Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Tân Tây
17 Số 39/KH-UBND 03/03/2024 Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
18 Số 15/KH-UBND 29/01/2024 kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hòa Tân Tây
19 Số 20/TB-UBND 28/01/2024 Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39 -Ct/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
20 Số 36/QĐ-UBND 25/01/2024 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính xã Hòa Tân Tây
21 Số 112 /QĐ-UBND 25/01/2024 Quyết định về công bố danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa chữa, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
22 Số 17/TB-UBND 22/01/2024 Thông báo niêm yết công khai danh sách xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức năm 2024
23 Số 13/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Hòa Tân Tây năm 2024
24 Số 05/UBND 04/01/2024 Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định 1841/QĐ-UBND ngày 29/12/2023
25 472/BC-UBND 12/12/2023 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2023
26 220/TB-UBND 11/12/2023 Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách xác định mức độ khuyết tật
27 469/BC-UBND 11/12/2023 Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hòa Tân Tây đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
28 198/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định về việc công nhận danh sách hộ thoát cận nghèo năm 2024 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
29 197/UBND 11/12/2023 Quyết định về việc công nhận danh sách hộ thoát nghèo năm 2024 theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023
30 234/UBND 10/12/2023 Công văn triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" trên địa bàn huyện Tây Hòa
31 460/BC-UBND 07/12/2023 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023
32 458/BC-UBND 06/12/2023 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
33 398/TB-UBND 05/12/2023 Thông báo xét tuyển viên chức huyện Tây Hòa, năm học 2023-2024
34 207/TB-UBND 03/12/2023 Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tuần 50
35 122/TB-UBND 22/08/2023 Thông báo tuyển dụng bổ sung người hoạt động không chuyên trách xã Hòa Tân Tây
36 116/TB-UBND 15/08/2023 Thông báo thời gian nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2023)
37 115/TB-UBND 15/08/2023 Thông báo về việc duy trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịchbảo vệ môi trường trên địa bàn xã
38 97/KH-UBND 13/08/2023 Kế hoạch tuyển dụng bổ sung những người hoạt động không chuyên trách xã Hòa Tân Tây năm 2023
39 101/TB-UBND 06/07/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân Quý III/2023 của Chủ tịch UBND xã
40 96/TB-UBND 02/07/2023 Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã, từ ngày 03/7 đến ngày 07/7/2023
41 96/TB-UBND 29/06/2023 Thông báo phân công Lãnh đạo và công chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính quý III năm 2023
42 85/KH-UBND 28/06/2023 KH Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
43 75/QĐ-UBND 28/06/2023 Quyết định Tuyển dụng người trúng tuyển vào chức danh người hoạt động không chuyên trách Thủ quỹ - Văn thư – Lưu trữ UBND xã Hòa Tân Tây
44 95/TB-UBND 28/06/2023 Thông báo Danh sách trúng tuyển chức danh người hoạt động không chuyên trách xã Hòa Tân Tây năm 2023
45 217/BC-UBND 27/06/2023 Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Hòa Tân Tây
46 56/QĐ-UBND 18/06/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
47 91/TB-UBND 18/06/2023 Thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hòa Tân Tây
48 80/KH-UBND 18/06/2023 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Tân Tây năm 2023
49 78/KH-UBND 18/06/2023 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số năm 2023 trên địa bàn xã Hòa Tân Tây
50 64/TB-UBND 17/04/2023 Thông báo tuyện Không chuyên trách xã
vanbanhuyen
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 1,839

Hôm qua: 2,998

Tháng hiện tại: 53,463

Tháng trước: 43,454

Tổng lượt truy cập: 551,256

Số 952/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc thầm quyền giải quyết của UBND xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thời gian đăng: 15/07/2024

lượt xem: 87 | lượt tải:0

Số 1056/UBND-VH&TT

Công văn về việc tuyên truyền về kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:17

Số 97/UBND

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 21/06/2024

lượt xem: 141 | lượt tải:0

Số 110/TB-UBND

Thông báo Về việc Cài đặt, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 267 | lượt tải:26

Số 85/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Tân Tâynăm 2024

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 236 | lượt tải:31
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây