ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HÒA TÂN TÂY LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2024-2029

Thứ hai - 22/04/2024 05:52 241 0
         Ngày 19/4/2024, tổ chức Đại hội Đại biểu Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Tân Tây lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.
        Về tham dự Đại hội ở huyện có đồng chí Hà Lương Đức, Huyện ủy viên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Hòa, ở xã có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí Thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã cùng các đ/c trong BTV, BCH Đảng ủy xã, CBCC xã và 108 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội đông đủ.
hinh 1 3
Đ/c Nguyễn văn Quang-Bí Thư Đảng ủy, CT HĐND xã;
Đ/C Hà Lương Đức-HUV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa

        Đồng chí Bùi Viết Thoại, PCT UBMTTQVN xã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận xã, nhiệm kỳ 2019-2024 và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ thực hiện tốt 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã.
      1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tập trung tuyên truyền về truyền thống cách mạng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình của MTTQ Việt Nam với nhiều nội dung phương thức được: 1.741 lượt/2.873 người/04 thôn.

      2. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữu vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai đăng ký tổ chức thực hiện kế hoạch liên tịch hằng năm về tham gia cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao và nhân rộng; Nhà Văn hóa khu dân cư kiểu mẫu” từ năm 2019 đến năm 2023. Kết quả được Ban tổ chức Hội thi huyện Tây Hòa trao xét khen thưởng 17 giải  gồm: 05 giải C, 06 giải B và 08 giải khuyến khích Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Xuân Thạnh 2; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lấy ý kiến hài lòng của Nhân dân xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 60% tổng số hộ. Kết quả 1.567/1.567 phiếu, đạt tỷ lệ 100%., Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Xuân Thạnh 2 giai đoạn 2019 – 2020 với tổng số phiếu hài lòng 382/382 phiếu đạt 100%, Kết quả vận động giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện: Trong 5 năm, thực hiện chương trình an sinh xã hội được: 6.021.432.000đ, vận động Quỹ “Vì người nghèo”: 135.843.000/135.150.000đạt 100,51% ; Vận động, tiếp nhận, phối hợp hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 15 căn nhà đại đoàn kết cho các đối tượng hộ Chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng hộ đặc biệt khó khăn với tổng số tiền: 435.000.000đ  trong đó từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” xã xây dựng mới và sửa chữa 08 căn nhà; với tổng số tiền: 155.000.000đ; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp vận động, tiếp nhận thực hiện là 19 căn nhà của các cấp, cơ quan, đơn vị hỗ trợ và mạnh thường quân, tổng số tiền 967.000.000 đồng.
     
Thực hiện tốt chính sách người có công như: vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 50.353.000/50.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100,70%; phối hợp thăm hỏi, tặng quà đến các gia đình chính sách nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, tết Nguyên đán. Phi hợp Công an tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/08/2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023. Trong nhiệm kỳ qua, phối hợp với công an tổ chức hội nghị Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thành lập mô hình điểm Tổ liên gia về phòng cháy, chữa cháy tại  thôn Hội Cư  với 11 hộ gia đình tham gia và đã triển khai nhân rộng  các thôn còn lại. Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền mô hình điểm về trật tự an toàn giao thông năm 2020 có 62 hộ dân tham dự tại khu dân cư thôn Xuân Thạnh 2. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định..
      3. 
Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
     4. 
Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Phối hợp tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các nước thông qua các hội nghị và viết bài tuyên truyền qua đài truyền thanh xã, qua trang zalo, fanpage...
Quan hệ hợp tác, hữu nghị với địa phương của các nước láng giềng.
       5. 
Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
   

hinh 4
Đ/c Bùi Viết Thoại, PCT UBMTTQ Việt Nam xã
       Phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của UBMTTQVN xã nhiệm kỳ tới tập trung vào 6 nội dung trọng tâm sau; 
       1. Đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tần lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
        2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.
        3. Động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.
        4. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
        5. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực bộ máy đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.
        6. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.
      Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, chúng ta tin tưởng rằng: Chương trình hành động Đại hội của xã Hòa Tân Tây, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ sớm đi vào cuộc sống.
       Đồng chí Lê Văn Thương, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQVN xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. 
hinh 3 1
Đồng chí Lê Văn Thương, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Khóa XIII

       Tại Đại hội lần này được nghe 02  báo cáo tham luận của Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Thạnh 2 những năm qua làm tốt công tác vận động xây dựng nông thôn mới đạt khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 và Hội Nông dân xã về đi đầu trong các hoạt động phong trào của hệ thống chính trị xã, 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội.
hinh 5 2
Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Ban Công tác Mặt Trận Thôn Xuân Thạnh 2

       Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của ban Thường Trực Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Tây Hòa và Đảng ủy xã, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên. Nhờ đó các Chương trình hoạt động công tác Mặt trận được triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả đáng phấn khởi.
hinh 7 2
Đ/c Hà Lương Đức, HUV-Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa
hinh 8 2
Đ/c Nguyễn Văn Quang, Bí Thư Đảng ủy-CT HĐND xã

       Đại hội đã hiệp thương bầu ra 41 vị Ủy viên ủy ban MTTQVN xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029, tại Hội nghị lần thứ I đã hiệp bầu ra Ban thường trực là 03 vị và chức danh chủ tịch là đồng chí Trần Văn Sang.
hinh 10
Ủy viên Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

       Tại Đại hội đã hiệp thương 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029./.
      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

vanbanhuyen
 

Số 952/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc thầm quyền giải quyết của UBND xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thời gian đăng: 15/07/2024

lượt xem: 87 | lượt tải:0

Số 1056/UBND-VH&TT

Công văn về việc tuyên truyền về kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 173 | lượt tải:17

Số 97/UBND

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 21/06/2024

lượt xem: 141 | lượt tải:0

Số 110/TB-UBND

Thông báo Về việc Cài đặt, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 267 | lượt tải:26

Số 85/KH-UBND

Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hòa Tân Tâynăm 2024

Thời gian đăng: 30/05/2024

lượt xem: 236 | lượt tải:31
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 1,777

Hôm qua: 2,998

Tháng hiện tại: 53,401

Tháng trước: 43,454

Tổng lượt truy cập: 551,194

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây